• à la carte is per direct bereikbaar op een ander telefoonnummer

  Bel ons op +31641493916

  Welkom bij à la carte advocaten

  Hét boutique kantoor in Rotterdam waar je door de advocaat op je wenken wordt bediend: specialist in het arbeidsrecht en het ambtenarenrecht

 • Waarmee kunnen onze specialisten je van dienst zijn?

  Ik wil mijn organisatie reorganiseren

  Ben je werknemer?

  Ik heb een zieke werknemer

  Ben je werknemer?

  Ik wil de arbeidsvoorwaarden van mijn werknemers harmoniseren

  Ben je werknemer?

  Ik wil een werknemer ontslaan

  Ben je werknemer?

  Ik heb een arbeidsconflict met mijn werknemer

  Ben je werknemer?

  Een ex-werknemer schendt het geheimhoudingsbeding

  Ben je werknemer?

  Mijn werknemer functioneert niet goed

  Ben je werknemer?

   

   

  Ik wil dat mijn werkgever mijn loon betaalt

  Ben je werkgever of HR manager?

  Ik ben gebonden aan concurrentiebeding

  Ben je werkgever of HR manager?

  Ik wil protesteren tegen een ontslag op staande voet

  Ben je werkgever of HR manager?

  Ik wil van mijn studiekostenbeding af

  Ben je werkgever of HR manager?

 • Expert in:

  Ontslagrecht (WWZ)

  Het ontslagrecht is in belangrijke mate gewijzigd. Met ingang van 1 juli 2015 is het het nieuwe ontslagrecht ingevoerd. 

  Expert in: Ambtenarenrecht

  De wet normalisering rechtspositie ambtenaren heeft tot gevolg dat vanaf (vermoedelijk) 2017 voor het overgrote deel van de ambtenaren het gewone arbeidsrecht van toepassing wordt. 

   

  Tot die tijd heeft de ambtenaar nog altijd een bijzondere rechtspositie. We spreken niet van een arbeidsovereenkomst maar van een aanstelling. In plaats van het Burgerlijk Wetboek, is de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing. Het is dan ook goed om bij  rechtspositionele geschillen de vertegenwoordiging te zoeken van een in het ambtenarenrecht gespecialiseerde advocaat. 

   

  Ik wil meer informatie over het ambtenarenrecht.

  Expert in: de rechtspositie van de (statutair) directeur

  De functie van de bestuurder vindt zijn oorsprong in het vennootschapsrecht.

   

  Het contract tussen de bestuurder en de onderneming vindt zijn grondslag in het arbeidsrecht.

   

  Het betreffen twee verschillende rechtsgebieden met eigen voorwaarden en regels met een veelal dwingendrechtelijk karakter. Dit laatste betekent dat je daarvan niet zomaar mag afwijken.

   

  Vanwege het duale karakter van de rechtspositie van de statutair directeur is, in het geval zich een geschil voordoet, een goed advies onmisbaar.

  Expert in: de rechtspositie van de onderwijzer

  De docent heeft een bijzondere rechtspositie binnen het arbeidsrecht. Het arbeidsrecht dat van toepassing is op de docent, regelt de arbeidsrechtelijke verhouding tussen het bestuur van de rechtspersoon die de school in stand houdt (bevoegd gezag) en het aan de school verbonden personeel. Het reguliere arbeidsrecht kan deels van toepassing zijn (met name in het bijzonder onderwijs) maar er is ook een aantal juridische regelingen dat in belangrijke mate afwijkt van het reguliere arbeidsrecht. Het is aan te raden om vanwege deze wirwar aan regels deugdelijk advies in te winnen!

   

   

  Expert in: perikelen op de werkvloer / discriminatie 

  Expert in: medezeggenschapsrecht

  Ondernemingen die 50 werknemers of meer in dienst hebben, zijn verplicht een ondernemingsraad in te stellen. Kleinere ondernemingen kunnen medezeggenschap regelen via een Personeelsvertegenwoordiging. 

   

  Een ondernemingsraad heeft in bepaalde gevallen een adviesrecht en/of een instemmingsrecht. De Wet op de Ondernemingsraden (WOR) bevat belangrijke regels over de situaties waarin het bestuur van de onderneming de Ondernemingsraad om advies of instemming moet vragen.

  Expert in: het concurrentiebeding

  " Werknemer zal gedurende een periode van een jaar na beëindiging van het dienstverband met werkgever geen vergelijkbare activiteiten ontplooien, hetzij voor eigen rekening en risico (...) "


  Voor een rechtsgeldig concurrentiebeding moet het beding aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het 1) schriftelijk worden overeengekomen 2) met een meerderjarige werknemer 3) in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is in beginsel niet toegestaan, tenzij dit door de werkgever zorgvuldig is gemotiveerd.


  Wil je je laten adviseren over een concurrentiebeding?

  Voor onze vaste cliënten verzorgen we ook incasso's

  Wij nemen de gehele incassoprocedure van je over om ervoor te zorgen dat de factuur alsnog wordt betaald. Daarbij verliezen we niet uit het oog dat de debiteuren in veel gevallen bevriende relaties zijn en dat het behoud van die relaties moet worden gewaarborgd. 

 • Maak kennis met de advocaten

  Linkedin pagina van Sabine Bovy

  10e jaars advocaat | doortastend | yoga | sociaal | persoonlijk | ketchup | praktisch | strijdlustig | betrouwbaar | zorgvuldig | vakbekwaam

  Linkedin pagina van Noëlle Bynoe

  8e jaars advocaat | inventief | gepassioneerd | doorzetter | fanatiek | openhartig | Rotterdam | vakkundig | accuraat | espresso | schaterlachen | nutella | netflix

 • Hoe wij werken?

  Ons doel is om zo transparant en praktisch mogelijk te werk te gaan. 

   

  Kom langs voor een adviesgesprek

  In een adviesgesprek bespreek je in een tijdsbestek van  1 à 1,5 uur je case op kantoor. Voor ondernemers behoort een gesprek 'inhouse' ook tot de mogelijkheden. Een dergelijk gesprek is prettig als je iets wijzer wilt worden over je case maar nog niet weet of je deze daadwerkelijk uit handen wilt geven aan een advocaat. Je wordt inhoudelijk geïnformeerd en krijgt praktische handvatten. Een adviesgesprek is bij ons daarom niet kosteloos.

  Verstrek ons de opdracht

  Wil je na het adviesgesprek je case door ons laten behandelen? Dan kun je ons kantoor de opdracht verstrekken. Je ontvangt een opdrachtbrief met de voorwaarden waaronder wij ons voor je inzetten. 

  Wij doen de rest!

   

  Wanneer de opdrachtbrief ondertekend is, gaan wij voor je aan de slag! Wij schrijven een advies, voeren onderhandelingen, denken na over strategie en corresponderen met partijen. Wij procederen natuurlijk ook. Van alle correspondentie in je dossier ontvang je een afschrift. Je bent volledig op de hoogte van je zaak en de te volgen weg.

 • A la carte advocaten is aangesloten bij 

  werkt samen met 

  en zet zich actief in voor

 • Wat wij kosten?

  Een uurtarief inclusief BTW voor particulieren en exclusief BTW voor ondernemers.

  Een vaste prijs voor cases die we heel vaak doen: onze specialiteiten.

   

   

   

  Een abonnement voor de dagelijkse HR-gerelateerde vragen.

   

   

 • Google maps

  Kunnen wij je van dienst zijn?

  Maak dan een afspraak voor een adviesgesprek.

  à la carte advocaten

  Het Industriegebouw

  Goudsesingel 66

  3011 KD Rotterdam

   

   

  T +316-41493916

  E info@alacarteadvocaten.nl                                                

   

   

   

 • Uitgelicht: deze maand op WIJ.nl

   

  Noëlle en Sabine maken deel uit van het deskundigenpanel van Wij jonge ouders. Deze maand behandelen zij het onderwerp: verlof. 

   

  Ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof en zorgverlof zijn enkele regelingen die onlangs zijn gewijzigd. Ze hebben de belangrijkste wijzigingen hieronder voor je op een rij gezet.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Uitgelicht: vacature voor student stagiair

   

  Wat bieden wij?

  • Een leerzame werkplek voor (minimaal) 8 weken. Je krijgt een goede kijk in de keuken van de advocatuur. Je woont besprekingen en zittingen bij, je schrijft (dossier)notities en wekelijks vindt een jurisprudentielunch plaats;
  • Een vaste begeleider die je meeneemt in de advies-en procespraktijk van zowel het arbeidsrecht als het ambtenarenrecht;
  • Een evaluatiegesprek aan het einde van je stage en een schriftelijke stagebeoordeling;
  • Een stagevergoeding.

   

  Wie zoeken wij?

  Onze ideale kandidaat is accuraat, representatief en pro-actief. En het is fijn als je goede studieresultaten en aantoonbare affiniteit met het arbeidsrecht hebt.

   

   

  Heb je interesse?

  Dan ontvangen wij graag je motivatiebrief, cijferlijsten, c.v. en (eventuele) stagebeoordelingen via sollicitatie@alacarteadvocaten.nl.

   

   

  Uitgelicht: uitspraak over het belang van een voldragen ontslaggrond

   

   

  Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst van een werknemer op grond van acht gronden opzeggen. Deze gronden staan opgenomen in de wet.

   

  In een uitspraak van 4 september 2015 heeft de kantonrechter Den Haag geoordeeld over de combinatie van verschillende ontslaggronden. Vooropgesteld wordt dat verschillende ontslagredenen die elk op zich onvoldoende zijn voor ontslag, niet bij elkaar kunnen worden opgeteld om een ontslag te kunnen dragen.

   

   

   

   

   

  Uitgelicht: is te laat ook écht te laat?

  De Wet Werk en Zekerheid heeft gezorgd voor vele wijzigingen binnen het arbeidsrecht, met name het ontslagrecht is drastisch veranderd. Op 2 oktober 2015 heeft de kantonrechter Groningen een interessante uitspraak gedaan over het ontslag op staande voet en de vervaltermijn om dit ontslag mogelijkerwijs te laten vernietigen.

   

   

  Uitgelicht: Transitievergoeding als beloning voor het uitschelden van een klant

   

   

  Sinds 1 juli 2015 bestaat de kantonrechtersformule niet meer en is de transitievergoeding hiervoor in de plaats gekomen. De transitievergoeding is bedoeld als compensatie voor het ontslag en tevens om de overgang naar een andere baan te vergemakkelijken. De arbeidsovereenkomst moet minimaal 24 maanden hebben geduurd wil een werknemer recht hebben op een transitievergoeding. Daarnaast moet het einde van het dienstverband zijn geïnitieerd door de werkgever. In sommige gevallen, bijvoorbeeld wanneer een werknemer ernstig verwijtbaar heeft gehandeld, hoeft de transitievergoeding niet te worden uitgekeerd.

   

  Extra opmerkelijk is dan ook een zaak (ECLI:NL:RBDHA:2015:11658) van een medewerkster van een callcenter, die iemand aan de telefoon buitensporig heeft uitgescholden. De kantonrechter heeft geoordeeld dat deze medewerkster toch een transitievergoeding behoort te krijgen.

   

  Uitgelicht: tussentijds opzegbeding

  Verwacht wordt dat per 1 januari 2016 de Verzamelwet Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) in werking zal treden.

   

  Deze wet zal wijzigingen met zich meebrengen voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd en heeft automatisch ook gevolgen voor werkgevers.

   

  Met de nieuwe wet zal een werknemer niet meer snel instemmen om de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tussentijds te beëindigen. De Verzamelwet SZW bepaalt namelijk dat een werknemer, niet eerder recht heeft op een WW-uitkering dan vanaf het moment waarop de arbeidsovereenkomst van rechtswege zou eindigen. Er is wel een uitzondering, namelijk als er een tussentijds opzegbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst.

  Uitgelicht: slapende dienstverbanden

  De afgelopen weken is er veel ophef over het feit dat werkgevers langdurig arbeidsongeschikte werknemers, na 104 weken, in dienst houden om zo te voorkomen dat zij een transitievergoeding moeten betalen. Een werkgever is verplicht om een transitievergoeding uit te keren, indien een arbeidsovereenkomst na een de duur van twee jaar niet wordt verlengd door de werkgever.

   

 • Blijf op de hoogte!

  Volg ons op Facebook

  Volg ons op Twitter

  Volg ons op Linkedin

  E-mail ons

  0102309410

  +31641493916